Werkwijze

Stap 1:  Opstellen van het renovatieproject in een projectboek
De behoefte van de klant/bouwheer staat volledig centraal. Wat is immers voor jou de perfecte mix tussen comfort, esthetiek, duurzaamheid, veiligheid, budget, … ? RenoBest is dé professionele partner die in de eerste plaats denkt aan jouw renovatieproject. RenoBest luistert naar je, denkt met je mee. Samen ontwikkelen we jouw renovatieconcept.

Stap 2: Voorbereiding van het renovatieproject
RenoBest maakt de taakomschrijvingen met de bijhorende meetstaten, schetsen en toelichtingen. Tevens wordt er een gedetailleerd kostenbudget opgemaakt en wordt er gezocht naar alle mogelijke subsidies en fiscale voordelen.

Stap 3: opvragen offertes
RenoBest vraagt voor jouw de offertes aan voor de uit te voeren werken. Hiervoor gaan we op zoek in ons netwerk van gespecialiseerde aannemers en inventieve architecten.

Alle aannemers worden gecontroleerd op een aantal controlepunten zoals financiële gezondheid, referenties, bezoek op een werf, …   Indien mogelijk trachten we zoveel mogelijk met plaatselijke aannemers te werken. Dit is goed voor het milieu, maar ook voor de levenskwaliteit van de aannemers. Daarbij rekenen we ook op de fierheid en passie van deze aannemers om in eigen streek hun naam hoog te houden.

Stap 4: coördinatie van de werken
RenoBest bestelt de werken aan de overeengekomen voorwaarden en uitvoeringstermijnen

Tijdens de werken houden we van een open en transparante communicatie. Zo is er een nauwe communicatie met de aannemers over de uitvoering van de werken. RenoBest rapporteert aan jou elke vooruitgang in de renovatie.

Na de prestatie van elke aannemer, controleert RenoBest de facturatie met aandacht voor meer -en minwerken en geeft jou akkoord voor betaling.

En waar dit vaak vergeten wordt, waakt RenoBest wèl over de tijdige inlevering van alle nodige attesten, waarborgen, gebruikshandleidingen, enz …

Klik hier om een offerte aan te vragen