Renobest

Specialist Badkamerrenovatie

Meer Info Contact

Onze projecten

Meer Info Contact

RENOVATIE-COÖRDINATIE

 Onze werkwijze

 

Stap 1:  Opstellen van het renovatieproject in een projectboek

De behoefte van de klant/bouwheer staat volledig centraal. Wat is immers voor jou de perfecte mix tussen comfort, esthetiek, duurzaamheid, veiligheid, budget, … ? RenoBest is dé professionele partner die in de eerste plaats denkt aan jouw renovatieproject. RenoBest luistert naar je, denkt met je mee. Samen ontwikkelen we jouw renovatieconcept.

 

Stap 2: Voorbereiding van het renovatieproject

RenoBest maakt de taakomschrijvingen met de bijhorende meetstaten, schetsen en toelichtingen. Tevens wordt er een gedetailleerd kostenbudget opgemaakt en wordt er gezocht naar alle mogelijke subsidies en fiscale voordelen.

 

Stap 3: opvragen offertes

RenoBest vraagt voor jouw de offertes aan voor de uit te voeren werken. Hiervoor gaan we op zoek in ons netwerk van gespecialiseerde aannemers en inventieve architecten.

Alle aannemers worden gecontroleerd op een aantal controlepunten zoals financiële gezondheid, referenties, bezoek op een werf, …   Indien mogelijk trachten we zoveel mogelijk met plaatselijke aannemers te werken. Dit is goed voor het milieu, maar ook voor de levenskwaliteit van de aannemers. Daarbij rekenen we ook op de fierheid en passie van deze aannemers om in eigen streek hun naam hoog te houden.

 

Stap 4: coördinatie van de werken

RenoBest bestelt de werken aan de overeengekomen voorwaarden en uitvoeringstermijnen

Tijdens de werken houden we van een open en transparante communicatie. Zo is er een nauwe communicatie met de aannemers over de uitvoering van de werken. RenoBest rapporteert aan jou elke vooruitgang in de renovatie.

Na de prestatie van elke aannemer, controleert RenoBest de facturatie met aandacht voor meer -en minwerken en geeft jou akkoord voor betaling.

En waar dit vaak vergeten wordt, waakt RenoBest wèl over de tijdige inlevering van alle nodige attesten, waarborgen, gebruikshandleidingen, enz …

Één onafhankelijk aanspreekpunt

lees meer

Gespecialiseerde aannemers

lees meer

Kostenbesparend

lees meer

Renobest

“Een renovatie-coördinator is géén meerkost, integendeel zelfs. Door met RenoBest te werken, bespaarde ik net heel wat geld. En de besparing in tijd en stress is echt onbetaalbaar."

M. K., Kessel-Lo

Over Renobest